Pháp luật thuế

Nắm vững và phân biệt rõ sự khác nhau giữa Pháp Luật Thuế và Pháp luật Kế Toán - Có thể hạch toán được nợ và có nhưng chưa chắc đã làm được kế toán đúng.

0,0  (0 đánh giá )
13 Học viên
599.000đ
Tổng số giờ học: 3 giờ 51 phút
0 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
37 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

Có thể nói, thuế là hiện tượng tất yếu, xuất hiện và tồn tại cùng với các hiện tượng kinh tế - xã hội khác. Sự xuất hiện và phát triển của thuế gắn với mỗi giai đoạn, lợi ích mà nhà nước sử dụng nó là công cụ điều tiết nguồn thu của nền kinh tế xã hội ấy.

Pháp luật về thuế luôn là một lĩnh vực có tính chất phức tạp cao, dễ gây nhầm lẫn giữa các chế định về thuế khác nhau do vậy tôi xin được thống kê những kiến thức pháp lý cơ bản về thuế để các bạn có thể vận dụng trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình.

 

 Khóa học của tôi sẽ đúc kết ngắn gọn về Quy trình thành lập Doanh Nghiệp.

 

- Quy trình Kế Toán tại Doanh Nghiệp.

- Từ khi Doanh Nghiệp mới thành lập đến quyết toán cuối năm.

Bạn sẽ học được gì

Nắm vững và phân biệt rõ sự khác nhau giữa Pháp Luật Thuế và Pháp luật Kế Toán
Có kiến thức đúng - đầy đủ, biết làm thực tế khi điều hành hoặc khai báo thuế cho Doanh Nghiệp.
Có sự rõ ràng và minh bạch trong các chi phí.
Quy trình Kế Toán tại Doanh Nghiệp.
Có sự hiểu biết để xử lý đúng luật về sổ sách, chứng từ.
Kê khai đúng các khoản chi phí không có Hóa đơn theo đúng quy định

Bài học

  • 37 bài học
  • 3 giờ 51 phút

Phần 1: TỔNG QUAN KHÓA HỌC

Bài 1: Giới thiệu khóa học
6:16
Bài 2: Thuế là gì, công tác quản lý Thuế và quy trình xử lý chứng từ và sổ sách kế toán
6:16

Phần 2: HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Bài 3: Thủ tục Đăng ký Thành lập Doanh Nghiệp (Đối với Doanh Nghiệp mới thành lập)
6:16
Bài 4: Quản lý, Lưu trữ và sắp xếp Hồ sơ Doanh Nghiệp
6:16
Bài 5: Đăng ký Thuế điện tử và Đăng ký bố cáo tài khoản Doanh Nghiệp với cơ quan chức năng có thẩm quyền
6:16

Phần 3: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG và ĐẶT IN HÓA ĐƠN

Bài 6: Thủ tục đăng ký áp dụng Phương pháp tính thuế Giá trị gia tăng
6:16
Bài 7: Hướng dẫn thủ tục đặt in Hóa đơn Gía trị gia tăng và thủ tục mua Hóa đơn tại cơ quan thuế
6:16

Phần 4: THUẾ MÔN BÀI VÀ CON DẤU DOANH NGHIỆP

Bài 8: Xác định mức Nộp thuế Môn bài của Doanh Nghiệp và Lập tờ khai, Nộp Thuế Môn Bài
6:16
Bài 9: Đăng ký, quản lý, và cách sử dụng Dấu tròn và dấu vuông của Doanh Nghiệp
6:16

Phần 5: PHÁP LUẬT VỀ HÓA ĐƠN

Bài 10: Pháp Luật về Hóa đơn
6:16
Bài 11: Giải pháp phòng ngừa Hóa đơn bất hợp pháp
6:16
Bài 12: Sử dụng bất hợp pháp Hóa Đơn
6:16
Bài 13: Giải pháp phòng ngừa sử dụng bất hợp pháp Hóa đơn
6:16
Bài 14: Xử lý hành vi sử dụng bất hợp pháp Hóa đơn hoặc sử dụng Hóa đơn bất hợp pháp theo Bộ Luật Hình sự
6:16

Phần 6: KẾ TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Bài 15: Cách viết Hóa đơn tại Doanh Nghiệp và viết tại Chi cục Thuế
6:16
Bài 16: Xử lý các trường hợp viết sai, mất, cháy và hỏng Hóa đơn Gía Trị Gia Tăng
6:16
Bài 17: Cách đọc các chỉ tiêu trên Hóa đơn
6:16
Bài 18: Lập Thông báo phát hành Hóa đơn và báo cáo tình hình sử dụng Hóa đơn
6:16
Bài 19: Lập Kê Khai Bổ Sung điều chỉnh số thuế Giá Trị Gia Tăng phải nộp
6:16
Bài 20: Thực hành tính số thuế Giá Trị Gia Tăng phải nộp hoặc khấu trừ trong kỳ
6:16
Bài 21: Cách chuyển số dư còn được khấu trừ vào kỳ sau, và khắc phục lỗi sai của chỉ tiêu
6:16
Bài 22: Thực hành Bảng kê để theo dõi và quản lý Nợ thuế còn phải nộp, và cách xác nhận
6:16

Phần 7: KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Bài 23: Thủ tục đăng ký cấp Mã số thuế cá nhân cho nhân viên trên online và chứng từ gốc
6:16
Bài 24: Các khoản giảm trừ và các khoản được miễn thuế
6:16
Bài 25: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
6:16
Bài 26: Lập tờ khai và quyết toán thuế Thu nhập cá nhân
6:16

Phần 8: KẾ TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Bài 27: Xác định Doanh thu và mức thuế suất
6:16
Bài 28: Xác định Chi phí theo nguyên tắc : Hợp pháp, hợp lý, hợp lệ
6:16
Bài 29: Xác định số thuế Thu nhập Doanh Nghiệp tạm nộp, và nộp thuế
6:16
Bài 30: Cách xử lý Chi phí mua hàng không có hóa đơn Giá Trị Gia Tăng đầu vào theo TT 96/2015/TTBTC
6:16
Bài 31: Hóa đơn tiền điện, nước mang tên Chủ nhà được kê khai như thế nào ở TT 96/2015/TTBTC
6:16
Bài 32: Cách phân biệt Chi phí kế toán và Chi phí Thuế
6:16
Bài 33: Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi quyết toán Thuế TNDN cuối năm
6:16
Bài 34: Cách hạch toán chi phí không được trừ khi quyết toán Thuế TNDN cuối năm
6:16
Bài 35: Kê khai quyết toán Thuế Thu nhập Doanh Nghiệp cuối năm
6:16

Phần 9: NỘP THUẾ

Bài 36: Cách nộp thuế vào Ngân sách Nhà Nước
6:16
Bài 37: Tổng kết
6:16

Thông tin giảng viên

Hồ Thị Hải Ngân

Hồ Thị Hải Ngân

Giám đốc công ty TNHH Tư Vấn Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Hoàn Thiện

1 Khóa học
10 Học viên

Giảng viên Hồ Thị Hải Ngân (Amanda Phạm)

- Hiện tại đang là chuyên gia tư vấn tài chính và chiến lược cho công ty TNHH STS GLoBAL và Điện Máy Minh Quang (Công ty TNHH Tú Minh Quang)

 

- Giám đốc công ty TNHH Tư Vấn Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Hoàn Thiện

 

- Thâm niên trong nghề: 10 năm

 

- Kinh nghiệm nhiều trong quyết toán thuế trực tiếp tại các Doanh Nghiệp:

 

+ CÔNG TY TNHH HYUNDAI NAM VIỆT

 

+ CÔNG TY TNHH Ô TÔ ĐỒNG NAI

 

+ DNTN CÔNG THÀNH

 

+ CÔNG TY TNHH SỬA CHỮA Ô TÔ VIỆT PHÁT

Pháp luật thuế

Hồ Thị Hải Ngân