Grammar made easy for IELTS

Khóa học ngữ pháp tiếng Anh cho kỳ thi IELTS

0,0  (0 đánh giá )
0 Học viên
749.000đ
Tổng số giờ học: 3 giờ 33 phút
0 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
34 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

  • Bạn đang học Tiếng Anh
  • Bạn đã học tiếng Anh lâu năm mà mỗi khi viết hay nói đều dùng sai ngữ pháp
  • Bạn đang ôn thi IELTS và cần học ngữ pháp một cách bài bản

Khóa học Grammar made easy for IELTS của cô Ms Camellia (cô Trà My) dành cho bạn. Khóa học là hệ thống hóa lại các chủ điểm ngữ pháp quan trọng; được giảng dạy 100% bằng Tiếng Anh giúp bạn không những hiểu rõ bản chất ngữ pháp, cách ứng dụng ngữ pháp vào môi trường học thuật và giao tiếp mà còn giúp bạn tăng khả năng nghe và từ vựng.

Bạn sẽ học được gì

Kiến thức ngữ pháp được trình bày một cách cô đọng và dễ hiểu nhất
Tăng một lượng từ vựng nhất định, khoảng 300 - 500 từ
Tăng khả năng nghe hiểu do giáo viên sử dụng 100% Tiếng Anh khi giảng
Tự tin nghe, đọc, viết và nói tiếng Anh cơ bản, giúp bạn chủ động nghiên cứu thêm các phạm trù ngữ pháp phức tạp hơn

Bài học

  • 34 bài học
  • 3 giờ 33 phút

Phần 1: Sentence Structure

Bài 1: Different types of Sentences
6:16
Bài 2: Quiz
6:16

Phần 2: Tenses

Bài 3: Simple Present
6:16
Bài 4: Present Continuous
6:16
Bài 5: Present Perfect
6:16
Bài 6: Simple Past
6:16
Bài 7: Past Continuous
6:16
Bài 8: Past Perfect
6:16
Bài 9: Quiz
6:16
Bài 10: Future Tenses
6:16
Bài 11: Quiz
6:16

Phần 3: Passive Voice

Bài 12: Basic Passive Voice
6:16
Bài 13: Advanced Passive Voice
6:16

Phần 4: Phrasal Verbs

Bài 14: Phrasal Verbs with Come
6:16
Bài 15: Phrasal Verbs with Get
6:16
Bài 16: Phrasal Verbs with Take
6:16
Bài 17: Phrasal Verbs with Look
6:16

Phần 5: Modal Verbs

Bài 18: Ability & Possibility: Can, Could, Be able to
6:16
Bài 19: Obligation and Necessity: Need to, Must, Have to
6:16
Bài 20: Suggestions and Advice: Should, ought to, had better
6:16

Phần 6: Nouns & Pronouns

Bài 21: Countable - Uncountable nouns
6:16
Bài 22: Pronouns
6:16

Phần 7: Articles, Determiners

Bài 23: A/an/the, zero article
6:16
Bài 24: Determiners
6:16

Phần 8: Adjectives and Adverbs

Bài 25: Adjectives
6:16
Bài 26: Order of Adjectives
6:16
Bài 27: Making Comparisons
6:16
Bài 28: Modifiers
6:16
Bài 29: Adverbs
6:16

Phần 9: Conditional Sentences

Bài 30: Conditionals
6:16

Phần 10: Clauses

Bài 31: Adjectival Clause
6:16
Bài 32: Adverbial Clause
6:16
Bài 33: Noun Clause
6:16
Bài 34: Inversion
6:16

Thông tin giảng viên

Camellia Nguyen

Camellia Nguyen

Giám đốc học thuật trung tâm Anh ngữ quốc tế BBC

1 Khóa học
0 Học viên

Giám đốc học thuật trung tâm Anh ngữ quốc tế BBC.

Thạc sỹ Quản trị kinh doanh du lịch Đại học Hà Nội

Thạc sỹ chuyên ngành ngôn ngữ Đại học Florida, USA

7 Năm giảng dạy giao tiếp và luyện thi IELTS cho hơn 5000 học sinh, sinh viên trên toàn quốc và đào tạo ngoại ngữ cho hơn 100 doanh nghiệp lớn nhỏ tại Hà Nội

5 Năm kinh nghiệm phiên biên dịch

Grammar made easy for IELTS

Camellia Nguyen