car 12354

car 12354

5,0  (1 đánh giá )
3 Học viên
300.000đ 500.000đ
Tiết kiệm 40%
Tổng số giờ học: 0 giờ 0 phút
0 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
5 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

car 12354

Bạn sẽ học được gì

car 12354

Bài học

  • 5 bài học
  • 0 giờ 0 phút

Phan hoc b

Bai 3
0:04
Bai 4
0:03

Phan hoc a

Bai 1
0:04
Bai 2
0:06

Phan hoc c

bai 5
0:03

oipoip

Item

Item

Thông tin giảng viên

trinhnk

trinhnk

giảng viên

4 Khóa học
18 Học viên

1. Đăng nhập tài khoản giảng viên
2. Chỉnh sửa 1 bài giảng A (vd: Thêm tài liệu, xóa tài liệu...)
3. Đăng nhập tài khoản Admin
4. Click button Trang quản trị
5. Click button " Duyệt yêu cầu sửa bài giảng"
6. Click vào icon "Máy quay" để xem video bài giảng
- Thực tế: Không hiển thị video bài giảng (xem hình)
- Mong muốn: Play được video bài giảng

Khóa học rất hay

car 12354

trinhnk