Khóa học ngày 22/11

ngày 22/11

0,0  (0 đánh giá )
3 Học viên
10.000đ 20.000đ
Tiết kiệm 50%
Tổng số giờ học: 0 giờ 4 phút
0 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
1 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

ngày 22/11

Bạn sẽ học được gì

ngày 22/11

Bài học

 • 1 bài học
 • 0 giờ 4 phút

Item

Bài 1: 22/11
4:09

Thông tin giảng viên

theuct

theuct

giảng viên giảng viên giảng viên giảng

6 Khóa học
90 Học viên

v10/9
Trình duyệt cốc cốc

 1. Đăng nhập tài khoản admin
 2. Tại màn hình bất kỳ, nhập từ khóa tìm kiếm trên ô tìm kiếm trong menu
 3. Ấn tìm kiếm, check hiển thị

Thực tế: Load lại màn hình, xóa dữ liệu đã nhập
Mong muốn: Nếu chức năng là tìm kiếm tại màn hình hiện tại thì bỏ ô tìm kiếm trên màn hình đó (nếu có), thực hiện đúng chức năng tìm kiếm dựa trên từ khóa đã nhập, sau khi tìm kiếm vẫn hiện từ khóa trên textbox

v10/9
Trình duyệt cốc cốc

 1. Đăng nhập tài khoản admin
 2. Tại màn hình bất kỳ, nhập từ khóa tìm kiếm trên ô tìm kiếm trong menu
 3. Ấn tìm kiếm, check hiển thị

Thực tế: Load lại màn hình, xóa dữ liệu đã nhập
Mong muốn: Nếu chức năng là tìm kiếm tại màn hình hiện tại thì bỏ ô tìm kiếm trên màn hình đó (nếu có), thực hiện đúng chức năng tìm kiếm dựa trên từ khóa đã nhập, sau khi tìm kiếm vẫn hiện từ khóa trên textbox

v10/9
Trình duyệt cốc cốc

 1. Đăng nhập tài khoản admin
 2. Tại màn hình bất kỳ, nhập từ khóa tìm kiếm trên ô tìm kiếm trong menu
 3. Ấn tìm kiếm, check hiển thị

Thực tế: Load lại màn hình, xóa dữ liệu đã nhập
Mong muốn: Nếu chức năng là tìm kiếm tại màn hình hiện tại thì bỏ ô tìm kiếm trên màn hình đó (nếu có), thực hiện đúng chức năng tìm kiếm dựa trên từ khóa đã nhập, sau khi tìm kiếm vẫn hiện từ khóa trên textbox

v10/9
Trình duyệt cốc cốc

 1. Đăng nhập tài khoản admin
 2. Tại màn hình bất kỳ, nhập từ khóa tìm kiếm trên ô tìm kiếm trong menu
 3. Ấn tìm kiếm, check hiển thị

Thực tế: Load lại màn hình, xóa dữ liệu đã nhập
Mong muốn: Nếu chức năng là tìm kiếm tại màn hình hiện tại thì bỏ ô tìm kiếm trên màn hình đó (nếu có), thực hiện đúng chức năng tìm kiếm dựa trên từ khóa đã nhập, sau khi tìm kiếm vẫn hiện từ khóa trên textbox

 

Khóa học ngày 22/11

theuct