Test release

Test release Test release Test release Test release

0,0  (0 đánh giá )
1 Học viên
20.000đ 100.000đ
Tiết kiệm 80%
Tổng số giờ học: 0 giờ 0 phút
1 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
3 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

Test release Test release Test release Test release Test release Test release

Bạn sẽ học được gì

Test release

Bài học

  • 3 bài học
  • 0 giờ 0 phút

Item

Bài 1: 22/11_2
0:10
bài 2: 22/11_2
0:11

Item

bài 3: 22/11_2
0:03

Item

Thông tin giảng viên

2111

2111

chuyên môn

2 Khóa học
3 Học viên

Web Edu v04.11
Account học viên: A
Account giảng viên: B
Bước:
1. Truy cập vào web Edu
2. Đăng nhập account học viên và giảng viên trên 2 PC
3. Học viên A mua khóa học của giảng viên B
4. Học viên A thực hiện đánh giá
5. Giảng viên B nhận được đánh giá và trả lời đánh giá đó
6. Học viên lại vào reply cmt của giảng viên
Xảy ra một số vấn đề:
- Tại bước 6:
+ Sau khi học viên cmt lại lần 2 -> giảng viên không nhận được thông báo đánh giá này (giảng viên chỉ nhận được thông báo đánh giá đầu tiên)
+ Các lần cmt trả lời sau của học viên và giảng viên trong phần đánh giá bị đảo lộn, không theo thứ tự trên dưới -> luôn phải F5 lại mới sắp xếp đúng thứ tự

Test release

2111