Kích thước nhỏ nhất: 640x360

Kích thước nhỏ nhất: 640x360

0,0  (0 đánh giá )
0 Học viên
10.000đ 100.000đ
Tiết kiệm 90%
Tổng số giờ học: 0 giờ 0 phút
0 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
2 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

Kích thước nhỏ nhất: 640x3600

Bạn sẽ học được gì

Kích thước nhỏ nhất: 640x360

Bài học

 • 2 bài học
 • 0 giờ 0 phút

Unit 2

bài 2: Kích thước nhỏ nhất
0:11

Unit 1

bài 1: Kích thước nhỏ nhất
0:10

Thông tin giảng viên

theuct

theuct

giảng viên giảng viên giảng viên giảng

6 Khóa học
90 Học viên

v10/9
Trình duyệt cốc cốc

 1. Đăng nhập tài khoản admin
 2. Tại màn hình bất kỳ, nhập từ khóa tìm kiếm trên ô tìm kiếm trong menu
 3. Ấn tìm kiếm, check hiển thị

Thực tế: Load lại màn hình, xóa dữ liệu đã nhập
Mong muốn: Nếu chức năng là tìm kiếm tại màn hình hiện tại thì bỏ ô tìm kiếm trên màn hình đó (nếu có), thực hiện đúng chức năng tìm kiếm dựa trên từ khóa đã nhập, sau khi tìm kiếm vẫn hiện từ khóa trên textbox

v10/9
Trình duyệt cốc cốc

 1. Đăng nhập tài khoản admin
 2. Tại màn hình bất kỳ, nhập từ khóa tìm kiếm trên ô tìm kiếm trong menu
 3. Ấn tìm kiếm, check hiển thị

Thực tế: Load lại màn hình, xóa dữ liệu đã nhập
Mong muốn: Nếu chức năng là tìm kiếm tại màn hình hiện tại thì bỏ ô tìm kiếm trên màn hình đó (nếu có), thực hiện đúng chức năng tìm kiếm dựa trên từ khóa đã nhập, sau khi tìm kiếm vẫn hiện từ khóa trên textbox

v10/9
Trình duyệt cốc cốc

 1. Đăng nhập tài khoản admin
 2. Tại màn hình bất kỳ, nhập từ khóa tìm kiếm trên ô tìm kiếm trong menu
 3. Ấn tìm kiếm, check hiển thị

Thực tế: Load lại màn hình, xóa dữ liệu đã nhập
Mong muốn: Nếu chức năng là tìm kiếm tại màn hình hiện tại thì bỏ ô tìm kiếm trên màn hình đó (nếu có), thực hiện đúng chức năng tìm kiếm dựa trên từ khóa đã nhập, sau khi tìm kiếm vẫn hiện từ khóa trên textbox

v10/9
Trình duyệt cốc cốc

 1. Đăng nhập tài khoản admin
 2. Tại màn hình bất kỳ, nhập từ khóa tìm kiếm trên ô tìm kiếm trong menu
 3. Ấn tìm kiếm, check hiển thị

Thực tế: Load lại màn hình, xóa dữ liệu đã nhập
Mong muốn: Nếu chức năng là tìm kiếm tại màn hình hiện tại thì bỏ ô tìm kiếm trên màn hình đó (nếu có), thực hiện đúng chức năng tìm kiếm dựa trên từ khóa đã nhập, sau khi tìm kiếm vẫn hiện từ khóa trên textbox

 

Kích thước nhỏ nhất: 640x360

theuct