Đào tạo tester chuyên nghiệp

Tester sẽ có cơ hội học hỏi, thực hành về chuyên môn kiểm thử ứng dụng trên Mobile

5,0  (3 đánh giá )
3 Học viên
10.000đ 500.000đ
Tiết kiệm 98%
Tổng số giờ học: 0 giờ 10 phút
1 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
1 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

Kiếm  thử mobile

Kiểm thử PC

Kiểm thử trên 2 nền tảng Android và iOS

Kiểm thử ứng dụng

Bạn sẽ học được gì

Kiếm  thử mobile
Kiểm thử PC
Kiểm thử trên 2 nền tảng Android và iOS
Kiểm thử ứng dụng

Bài học

  • 1 bài học
  • 0 giờ 10 phút

Item

Bài 1. Kiến thức cơ bản về kiểm thử
10:05

Thông tin giảng viên

TohSoft

TohSoft

Công nghệ thông tin

2 Khóa học
3 Học viên

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

 

Good

ghdvhs

Good!

Đào tạo tester chuyên nghiệp

TohSoft