Khóa học ngày 30.11

Khóa học ngày 30.11

0,0  (0 đánh giá )
1 Học viên
10.000đ 60.000đ
Tiết kiệm 83%
Tổng số giờ học: 0 giờ 0 phút
1 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
1 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

Khóa học ngày 29.11

Khóa học ngày 29.11

Khóa học ngày 29.11

Khóa học ngày 29.11

Khóa học ngày 29.11

Khóa học ngày 29.11

Khóa học ngày 29.11

 

Bạn sẽ học được gì

Khóa học ngày 29.11
Khóa học ngày 29.11
Khóa học ngày 29.11
Khóa học ngày 29.11
vKhóa học ngày 29.11

Bài học

  • 1 bài học
  • 0 giờ 0 phút

Item

Bài giảng 1
0:23

Item

Thông tin giảng viên

Vu My

Vu My

Công nghệ thông tin

2 Khóa học
9 Học viên

Hello

How are you, I fine thank you, and you, me too

How are you, I fine thank you, and you, me too

How are you, I fine thank you, and you, me too

How are you, I fine thank you, and you, me too

How are you, I fine thank you, and you, me too

How are you, I fine thank you, and you, me too

How are you, I fine thank you, and you, me too

 

Khóa học ngày 30.11

Vu My