Khóa học ngày 01.12 Kakakaaka

Khóa học ngày 01.12

0,0  (0 đánh giá )
0 Học viên
10.000đ 600.000đ
Tiết kiệm 98%
Tổng số giờ học: 0 giờ 0 phút
1 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
1 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

Khóa học ngày 01.12

Khóa học ngày 01.12

Khóa học ngày 01.12

Khóa học ngày 01.12

Khóa học ngày 01.12

vKhóa học ngày 01.12

Bạn sẽ học được gì

Khóa học ngày 01.12
Khóa học ngày 01.12
Khóa học ngày 01.12
Khóa học ngày 01.12
Khóa học ngày 01.12

Bài học

  • 1 bài học
  • 0 giờ 0 phút

Item

Bài giảng 1
0:30

Item

Thông tin giảng viên

TohSoft

TohSoft

Công nghệ thông tin

2 Khóa học
3 Học viên

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

Yêu thương để đó

 

Khóa học ngày 01.12 Kakakaaka

TohSoft