Test khóa học 18/04/2020

Xuất bản 15 thg 1, 2020 Hi. I am a composer who lives in Korea. Tido Kang Subscriptions and likes help composers. I write music that is good for you and upload it on a regular basis. Don't use my music without permission.

4,0  (1 đánh giá )
1 Học viên
400.000đ 500.000đ
Tiết kiệm 20%
Tổng số giờ học: 0 giờ 1 phút
4 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
3 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học


♪Channel | https://www.youtube.com/c/tidokang
♪Instagram | https://www.instagram.com/tido_kang
♪Facebook | https://www.facebook.com/TidoKang/
♪E Mail | kangtido@naver.com

♪ 악보 (Score) ♪ : https://bit.ly/2RsuOJE
 

Bạn sẽ học được gì

00:01 Farewell - Tido Kang05:39 Spring - Tido Kang10:06 I Love You - Tido Kang13:52 Americano - Tido Kang16:20 Mean - Tido Kang19:34 수월(Water Moon) - Tido Kang 

Bài học

  • 3 bài học
  • 0 giờ 1 phút

Phần I

Bài 1
0:10

Phần II

bài 1
0:32
bài 2
0:21

Thông tin giảng viên

Hanh

Hanh

Tester

3 Khóa học
2 Học viên

v17/4
Trình duyệt Firefox
1. Đăng nhập tài khoản giảng viên, tạo khóa học và bài giảng (tk testgvien@tohsoft.com/123456789)
2. Admin duyệt khóa học và bài giảng thành công
3. Check khóa học trên home
4. Đăng nhập lại tài khoản giảng viên, vào chỉnh sửa bài giảng
Thực tế: B3: khóa học đã được bán trên web nhưng ở B4 bài giảng vẫn ở trạng thái đang được convert
Mong muốn: hiện trạng thái bài giảng đã convert, show các btn tương ứng

khóa học tạm ổn

Test khóa học 18/04/2020

Hanh