Khóa học test 21/04

khóa học được lập ra để test tạo khóa học và bài giảng

5,0  (1 đánh giá )
1 Học viên
500.000đ
Tổng số giờ học: 0 giờ 0 phút
3 Tài liệu đính kèm
Sở hữu trọn đời
Học trên Smartphone và TV
3 Videos
Thời gian học linh hoạt

Mô tả khóa học

1. Mở web vào tài khoản giảng viên
2. Thực hiện tạo 1 khóa học có các bài giảng 
3. Vào account admin duyệt các bài giảng và khóa học 
4. Sau khi các bài giảng đã được duyệt và 1 account mua khóa học thành công học được đầy đủ các bài học
5. Trở lại account giảng viên, click vào phần học và bài giảng, quan sát hiển thị tại các bài giảng

Bạn sẽ học được gì

1. Mở web vào tài khoản giảng viên2. Thực hiện tạo 1 khóa học có các bài giảng 3. Vào account admin duyệt các bài giảng và khóa học 4. Sau khi các bài giảng đã được duyệt và 1 account mua khóa học thành công học được đầy đủ các bài học5. Trở lại account giảng viên, click vào phần học và bài giảng, quan sát hiển thị tại các bài giảng

Bài học

  • 3 bài học
  • 0 giờ 0 phút

Phần 1

bài 1: hello
0:10

Phần 2

bài 1: hi
0:10
bài 2 good bye
0:10

Thông tin giảng viên

Hanh

Hanh

Tester

3 Khóa học
2 Học viên

v17/4
Trình duyệt Firefox
1. Đăng nhập tài khoản giảng viên, tạo khóa học và bài giảng (tk testgvien@tohsoft.com/123456789)
2. Admin duyệt khóa học và bài giảng thành công
3. Check khóa học trên home
4. Đăng nhập lại tài khoản giảng viên, vào chỉnh sửa bài giảng
Thực tế: B3: khóa học đã được bán trên web nhưng ở B4 bài giảng vẫn ở trạng thái đang được convert
Mong muốn: hiện trạng thái bài giảng đã convert, show các btn tương ứng

good

Khóa học test 21/04

Hanh