Đinh Thế Hùng

Kỹ sư tin học, chuyên gia tư vấn giải pháp công nghệ thông tin và phần mềm đa năng

Đinh Thế Hùng Kỹ sư tin học, Quản lý dự án, chuyên tư vấn giải pháp công nghệ thông tin, giải pháp phần mềm đa năng cho doanh nghiệp.

Có 10 năm kinh nghiệm phát triển phần mềm, các hệ thống công nghệ thông tin.

Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án công nghệ cao, các hệ thống lõi như banking, hệ thống quản lý hành chính công.

Có kinh nghiệm làm việc trong các dự án frontend như website, portal, các cổng thông tin.

Kinh nghiệm lập trình hướng đối tượng nâng cao (OOP design principal, design patterns).

Thành thạo nhiều ngôn ngữ lập trình: Java, C#, Objective-C, Node js, Python

  • 1 Khóa học
  • 3 Học viên

Khóa học của giảng viên Đinh Thế HùngThành thạo với Google Spreadsheets

  • 39 bài giảng
  • 4 giờ 4 phút
  • Tự tin sử dụng thành thạo 2 phần mềm Google Sheet và Excel
  • Áp dụng vào công việc và học tập ngay, vừa học vừa làm

499.000